Handelsbetingelser

Kontakt

Pure Dansk ApS
Sølystgade 55, 3. sal
8000 Aarhus C
CVR: 41 24 20 94
+45 30 22 10 32
info@puredansk.dk

Introduktion

Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse mellem Pure Dansk ApS (”Pure Dansk”) og Pure Dansk's kunder (”Kunden”) i forbindelse med Kundens bestilling af Pure Dansk's services og/eller produkter (tilsammen ”Varer”) via Pure Dansk's hjemmeside eller andre elektroniske platforme (tilsammen ”Hjemmesiden”).

Betingelserne mellem Kunden og Pure Dansk, vedrørende køb eller levering af varen, gælder i alle tilfælde medmindre Pure Dansk og Kunden skriftligt har fraveget Betingelserne.

Pure Dansk forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse Betingelser. Kunden er selv ansvarlig for fra tid til anden at holde sig ajour med de til enhver tid gældende Betingelser. Ethvert køb af Pure Dansk Varer er underlagt de Betingelser, som er gældende for tidspunktet for Kundens køb af Varerne. Ændringer i Betingelserne vil være gældende fra det tidspunkt, hvor Kunden tilgår Hjemmesiden og Kunden accepterer de til enhver tid gældende Betingelser, når den pågældende bruger Hjemmesiden.

Bestilling af varer

Kunden bestiller varen via Hjemmesiden. Kunden modtager en kvittering, der bekræfter dennes bestilling og den valgte vare via den e-mail, som Kunden har angivet ved bestillingen af varen/varerne.

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner og er inklusiv moms og afgifter og eksklusiv leveringsomkostninger.  Alle priser kan til enhver tid ændres af Pure Dansk ApS.

Pure Dansk accepterer følgende betalingskort: Visa, MasterCard, Maestro samt Apple Pay.

Betalingen af ordren bliver først trukket fra din konto, når varen afsendes med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Pure Dansk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger, hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker. Det er Kundens ansvar, at Kunden kan betale for den vare, som Kunden har købt af Pure Dansk. Endvidere er det Kundens ansvar, at det betalingskort, som Kunden har benyttet til betaling, har den nødvendige dækning og ikke er spærret, således at Pure Dansk kan trække den automatiske betaling på Kundens konto. Hvis Kunden ikke kan betale for varerne, vil leveringen blive standset af Pure Dansk.

Kunden har hverken mulighed for eller ret til at modregne et eventuelt krav mod Pure Dansk i købsprisen for varerne.

Ordre afgives af Kunden senest torsdag forinden den kommende vareudsendelse, som foregår mandage eller tirsdage for at varerne kan leveres fra Pure Dansk.

Levering

Pure Dansk leverer kun varer inden for Danmark – kun til brofaste øer og ikke til Færøerne og Grønland.
Hvis du er erhvervskunde på ikke brofaste øer, ret henvendelse til info@puredansk.dk 

Pure Dansk sender varer ud mandag og levering tager 1-3 hverdage. 

Alle varer leveres med De Danske Fragtmænd eller Dao. Track-and-trace-nummer modtager du via e-mail eller SMS, når pakken sendes.

Forsendelse koster fra 45 kr. og er inklusiv moms.

Hvis Pure Dansk levering af varerne er forsinket, giver dette ikke en ret for Kunden til at ophæve aftalen, før Kunden skriftligt har henvendt sig til Pure Dansk, og efter at Pure Dansk har haft 14 dage til at afhjælpe forsinkelsen.

Pure Dansk dækker ikke eventuelle tab som følge af en forsinket levering.

Kunden skal levere alle de oplysninger til Pure Dansk, som Pure Dansk med rimelighed vurderer som vigtige i henhold til ​​levering af varerne til Kunden.

Ændringer i og annullering af ordre

Kunden er forpligtet til straks at orientere Pure Dansk, hvis Kunden ændrer adresse, skifter e-mail eller telefonnummer.

Hvis Kunden foretager ændringer eller tilføjelser til den oprindelige aftalte levering af varen efter indgåelse af en aftale mellem parterne, og hvis disse ændringer og/eller tilføjelser ændrer ordren med varerne, forbeholder Pure Dansk sig ret til at ændre leveringsdagen og/eller priserne. Pure Dansk beslutter alene, om en ændring og/eller tilføjelse medfører en ændret leveringsdag.

Hvis Kunden afbestiller en ordre med varerne, efter fredag forinden den kommende levering, som foregår om tirsdagen og onsdagen, skal Kunden betale det fulde beløb for ordren, medmindre andet skriftligt er aftalt med Pure Dansk.

Retur og Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer til husholdningens løbende forbrug, der leveres fysisk til Kundens hjem, bopæl eller arbejdsplads, som et led i Pure Dansk regelmæssige vareudbringning.

Varerne på Hjemmesiden, der ikke er til husholdningens løbende forbrug, er omfattet af de generelle regler for fortrydelsesret.

Hvis Kunden fortryder en aftale om køb af en eller flere varer, som ikke er undtaget fortrydelsesret, skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage fra varens modtagelse, give Pure Dansk meddelelse herom. I tilfælde af flere forskellige produkter, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, beregnes fristen fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget den sidste varer.

Varen skal være afsendt til Pure Dansk senest 14 dage efter, at Pure Dansk har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde købet.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@puredansk.dk, hvor Kunden tydeligt skal oplyse om, at Kunden ønsker at benytte din fortrydelsesret. Varen skal returneres i original emballage og i ubrugt og ubeskadiget stand.

Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen.

Varer, der returneres, skal ledsages af original faktura og leveres uden omkostninger for Pure Dansk ApS. Produkter, som returneres uden betalt fragt eller porto, afvises. Ved returhandel tilbagebetales det fulde beløb via konto til kunden inden for 14 dage.

Bemærk! Kunden mister sin fortrydelsesret, hvis Kunden bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

Returvarer sendes til vores lager:
Pure Dansk ApS
Karlsbjergvej 1
8400 Ebeltoft

Reklamation

I overensstemmelse med købelovens regler ydes Kunden som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er Kundens reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Kunden skal straks foretage en undersøgelse af varen, som Kunden har modtaget fra Pure Dansk. Opdager Kunden en fejl eller mangel ved en købt vare, skal Kunden snarest muligt og inden for rimelig tid give skriftlig meddelelse herom med en detaljeret redegørelse for manglen til Pure Dansk. Her anses 14 dage for rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Pure Dansk vil derefter håndtere Kundens reklamation. Lider varen af en fejl eller mangel, vil Pure Dansk søge at afhjælpe denne eller alternativt foretage omlevering. 

Hvis Kunden er opmærksom på eller burde have været opmærksom på en mangel, men ikke giver meddelelse herom til Pure Dansk, kan Kunden ikke påberåbe sig en mangel vedrørende varerne.

Fremsendelse af et krav eller en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for sin betalingsforpligtelse i forhold til Kundens allerede bestilte varer.

Bemærk! Reklamation gælder ikke ved fejl eller skader, der skyldes forkert betjening af varen.

Klagemuligheder

Kunden kan sende en mail til info@puredansk.dk, hvis Kunden vil i kontakt med Pure Dansk, har spørgsmål eller vil indgive en klage. Pure Dansk bestræber sig på at svare inden for 2-3 hverdage.

Ønsker Kunden at klage over en vare købt på Pure Dansk’s webshop, kan der sendes klage til:  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Er du i tvivl?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Pure Dansk ApS, at Kunden retter henvendelse til info@puredansk.dk

Siden blev sidst ændret den 20.marts 2021

Følg med på vores Facebook, Instagram og Linkedin profiler, hvor vi deler inspiration, opskrifter og viden om danske bælgfrugter.

© Pure Dansk